Meist

Eestis on väga palju erinevaid toitumisnõu andjaid. Meile tundub, et sageli peavad spetsialistiks end ka need, kel sellist pädevust ei ole. Turgu on vaja korrastada, sest tegelikke abivajajaid tuleb iga päev aina juurde. Paraku ei oska inimesed alati endale õiget toitumisspetsialisti leida, valik on lai, ent teenuse kvaliteet ebaühtlane.

Olgugi, et Eesti elanike teadlikkus tervislikust toitumisest on küll kasvamas, on siiski pikk tee veel minna, sest omandatud teadmised on vaja ka ellu rakendada.

 

Seega oli tekkinud reaalne vajadus ühe akna põhimõttel töötava tervislikku toitumist edendava kompetentsikeskuse järele, kust saavad abi nii Eesti elanikud kui ettevõtted ja asutused. Asutasime Eesti Toitumisnõustamiskeskuse 2015. aasta sügisel. Oleme oma missiooniks seadnud tõsta Eesti elanikkonna tervisliku toitumise alast teadlikkust ja tagada kompetentse toitumisalase nõu andmine Eesti elanikele.

 

ETNK_logo

Meil on pikk visioon, aastaks 2025 soovime olla Eesti tunnustatuim ja tuntuim tervislikku toitumist edendav kompetentsikeskus.

 

Oma eesmärgi poole liigume läbi erinevate teenuste pakkumise.

  • Aitame Eesti elanikel leida endale sobiv toitumisnõustaja
  • Pakume soovijaile võimalust osta soodsaid nädala menüüraamatuid
  • Oleme abiks toitumisnõustajatele, kes sooviksid laiendada oma kliendibaasi
  • Korraldame ettevõtetele ja asutustele tervisliku toitumise alaseid koolitusi ja töötubasid
  • Konsulteerime toitlustusasutusi menüüde koostamisel ja kohendamisel
  • Nõustame asutusi ja ettevõtteid teistes tervislikku toitumist toetavates küsimustes.

 

Soovime luua lisaväärtust meie kõikide eludesse!

Meeskond

Alo Tammsalu

 

+372 5 09 88 09

alo@etnk.ee

Enamik mis toimub meie elus, sõltub väga suures osas meie endi valikutest ja otsustest. Neid otsuseid teeme me muuhulgas tuginedes kogemustele, teadmistele, hoiakutele ja eesmärgile.

Kui sa ei ole rahul tulemustega, tuleks muuta midagi oma hoiakutes ja valikutes. Kõige targem on teha õigeid valikuid aga juba ennetavalt, enne kui tekib rahulolematus või vajadus kiireimas korras reageerida, enne kui võib olla juba hilja.

Olles väga pikka aega töötanud Päästeametis ennetustöö valdkonna ühe looja, ülesehitaja ja arendajana, tean, et tegelik turvalisus tekibki eelkõige läbi probleemide ärahoidmise ja ennetamise, mitte reageerimise siis kui kahju juba sündinud.

Eesti Toitumisnõustamiskeskuse ühe asutaja ja juhina saan jätkata oma missiooni juba palju laiemas ja kõiki puudutavas valdkonnas. Olen veendunud, et teadlikul ja tervislikul toitumisel on üks olulisemaid rolle eluviisides, mis tagab õnne ja tervise. Sestap teen kõik, et Eesti inimesel oleks võimalik tõsta oma teadlikkust ja muuta hoiakuid, harjumusi ja valikuid läbi meie menüüde, koolituste ja personaalsete nõustamiste.

Ketlin Tammsalu

 

+372 51 06793

ketlin@etnk.ee

Tervislik toitumine on olnud minu elustiiliks juba pikki aastaid, kuid teadliku sammu selles suunas tegin siis, kui asusin õppima toitumisnõustamist. Tänaseks on saanud minust väljaõppinud toitumisnõustaja (oman ka riiklikku toitumisnõustaja kutset), kelle igapäevatööks on erinevate toitumisteemaliste koolituste läbi viimine, toitumisnõustamine ja inimeste toetamine oma toidulaua tervislikumaks muutmisel. Olen ka üks Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse (ETNÜ) asutajatest ning olnud ka ETNÜ juhatuse esinaine.

Hindan väga iga väiksematki sammu, mida inimesed teevad oma tervikliku „mina“ saavutamiseks, toitumisel on sageli selles väga suur roll. Eesti Toitumisnõustamiskeskuse ühe asutajana soovin anda oma panuse inimeste teadlikkuse kasvu ning seeläbi ka enesetunde paranemisse.